Informacja o WYKŁADOWCY
PIOTR SADOWSKI
Od ponad 18 lat związany zawodowo z lotnictwem cywilnym jako inżynier systemów ATM w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Jest współautorem wykorzystywanych przez komórkę AMC i służby ATS systemów planowania ruchu lotniczego i zarządzania przestrzenią powietrzną oraz projektantem platformy integracyjnej do wymiany danych o ruchu lotniczym i konfiguracji przestrzeni powietrznej z Eurocontrol Network Manager.
Od 10 lat wykłada na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej przedmiot Technika Komputerowa w Sterowaniu Ruchem Lotniczym. Wspiera Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego w zakresie działalności UAV m. in. prowadził grant rektorski obejmujący budowę autonomicznego UAV do celów transportowych.
W 2012 roku pracował w Instytucie Lotnictwa jako inżynier systemów sterowania w projekcie stratosferycznego samolotu bezzałogowego.
Jest czynnym instruktorem UAVO. Posiada uprawnienia UAV, MR 25kg i INS.
Pasjonat lotnictwa bezzałogowego z silnymi korzeniami modelarstwa.
Wolne chwile poświęca programowaniu mikrokontrolerów, podróżom motocyklowym i żeglarstwu.

loading