Plik PDF Plik PDF

Jak realizować szkolenie wykupione w ATO Avioner?

 1. Korzystanie z serwisu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych komputera:

  1. Używanie przeglądarki internetowej z obsługą html5 (np. Firefox, Chrome, Safari, EDGE) w najnowszej wersji.
  2. Brak blokady skryptów javascript w przeglądarce internetowej,
 2. Zaloguj się w serwisie www.avioner.pl – patrz prawy, górny róg ekranu.
  Załaduje się pierwszy profil Twojego konta w serwisie, jeżeli jest to Twoje jedyne szkolenie, zostanie ono uruchomione automatycznie. W innym wypadku wybierz odsyłacz „wybór szkoleń”.
 3. Po kliknięciu odsyłacza „wybór szkoleń” załaduje się strona „Dostępne szkolenia”, gdzie znajdziesz tabelaryczne zestawienie szkoleń które już wcześniej rozpocząłeś oraz tych które właśnie wykupiłeś i zostały aktywowane. Kliknij przycisk „wybierz” w wierszu po prawej stronie tabeli, który uruchomi właściwy profil Twojego szkolenia.
 4. W tym profilu znajdziesz więcej funkcjonalności, które dają Ci pełne prawa uczestnika kursu. Aby rozpocząć oglądanie wykładów wybierz opcję „moje szkolenie”. Kliknięcie tego przycisku załaduje nowe okno z możliwością wyboru przedmiotu i wykładu do obejrzenia.
 5. Chcąc zapewnić Tobie najwyższą efektywność i poprawność metodyczną procesu szkolenia sugerujemy przyjąć następującą kolejność przedmiotów w realizacji kursu:

  1. Prawo lotnicze oraz procedury kontroli ruchu lotniczego / Prawo lotnicze (dla Świadectw Kwalifikacji)
  2. Łączność lotnicza
  3. Meteorologia
  4. Człowiek – możliwości i ograniczenia
  5. Zasady lotu
  6. Ogólna wiedza o samolocie/śmigłowcu – płatowiec /Ogólna wiedza o szybowcu
  7. Ogólna wiedza o samolocie/śmigłowcu – napędy, instalacje, przyrządy (nie dotyczy kursu SPL)
  8. Nawigacja
  9. Procedury operacyjne
  10. Planowanie i wykonanie lotu
  11. Bezpieczeństwo lotów (dla Świadectw Kwalifikacji)

  PAMIĘTAJ!

  • W losowych momentach podczas oglądania wykładu pokażą się maksymalnie 3 pytania testowe dotyczące tematyki oglądanego materiału. Odpowiedzenie na wszystkie z nich pozwoli Ci na przejście do właściwego testu do wykładu.
  • Każdy wykład musisz zakończyć zdaniem testu, który będziesz mógł uruchomić z przycisku „Uruchom test”. Znajdziesz go poniżej okna odtwarzania wykładu.
  • System serwisu Avioner nie pozwoli Ci na przeskakiwanie wykładów bez zaliczenia bieżącego (wynik min. 75%, pięć pytań testowych), czyli wszystkie wykłady musisz zakończyć testem (ma on formułę „do skutku”) i po rozwiązaniu testu do ostatniego wykładu z przedmiotu będziesz mógł zapisać się na sesję online, kończącą szkolenie w danym przedmiocie.
  • Sesja online z każdego przedmiotu również kończy się testem, który podczas sesji uruchamia prowadzący spotkanie wykładowca. Będziesz musiał podczas niego odpowiedzieć na 10 pytań w czasie 10 minut. Wynik otrzymasz automatycznie. Wynik pozytywny to minimum 8 poprawnych odpowiedzi, czyli 80%.
  • Wyniki wszystkich testów będziesz mógł również w dowolnym czasie obejrzeć klikając w swoim profilu odsyłacz „teczka szkolenia”.
  • Na ukończenie szkolenia do licencji PPL(A)/LAPL/PPL(H) masz 70 dni ale minimum to 25 dni, wcześniej system nie wydrukuje zaświadczenia.
  • Na ukończenie szkolenia do licencji SPL masz 60 dni ale minimum to 20 dni, wcześniej system nie wydrukuje zaświadczenia. Czas dla pozostałych szkoleń znajduje się w cenniku.
 6. Zapisanie się na sesję online kończącą szkolenie z przedmiotu zrealizujesz ze swojego profilu przez odsyłacz „zapisy na sesje online”. Kliknięcie tego odsyłacza otworzy Ci nowe okno, gdzie oprócz tekstu instruktażowego znajdziesz tabelaryczny wykaz sesji które są Tobie dostępne.
  Zapisy na sesję są możliwe także poprzez kliknięcie linku w emailu z powiadomieniem o założeniu sesji i potwierdzenie zapisu swoim hasłem do naszego serwisu. Email z powiadomieniem dostaniesz tylko w przypadku, kiedy w momencie zakładania sesji miałeś poczynione postępy w danym przedmiocie.
  Możliwość zapisu na sesję online wynika z zaliczenia wykładów składających się na dany przedmiot wraz z ich testami oraz dostępności miejsc na danej sesji (maksymalnie 18 uczestników).
 7. NIE ODKŁADAJ SESJI ONLINE „NA POTEM”, zapisuj się na sesję niezwłocznie po zaliczeniu wykładów.
 8. Jeśli klikniesz odsyłacz „zapisy na sesje online” a sesja z danego przedmiotu jest widoczna, lecz nie jest dla Ciebie dostępna, tzn. że nie ukończyłeś w pełni szkolenia (nie zaliczyłeś wykładów i testów) z danego przedmiotu kursu. Musisz je zaliczyć!
 9. Jeśli już zapisałeś się na wybraną sesję online oraz pamiętasz datę i godzinę to pamiętaj również, że na 20 minut przed rozpoczęciem tej sesji, na stronie uruchamianej z odsyłacza „zapisy na sesje online” w swoim profilu, pojawi się CZERWONY PRZYCISK „URUCHOM”. Ten przycisk przeniesie Cię na panel sesji. Nad ramką z widokiem sesji online znajdziesz bardzo ważny tekst instruktażowy – przeczytaj to! Pod tym tekstem będzie czerwony przycisk „Uruchom test”. Pod koniec sesji wykładowca ogłosi rozpoczęcie testu końcowego. Rozwiązywanie testu rozpoczniesz poprzez kliknięcie wyżej wymienionego przycisku. Jeżeli pierwszy test zakończysz z wynikiem negatywnym (poniżej 80%), aplikacja pozwoli Ci na powtórzenie rozwiązywania testu.

Zachowaj ten tekst i wracaj do niego, jeśli masz wątpliwości jak korzystać z oferty szkoły ATO Avioner lub pisz – [email protected]

loading