Informacja o PARTNERZE
AEROKLUB PODHALAŃSKI
Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenia samolotowe do licencji turystycznej PPL(A). Szkolenie przebiega w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. Po zaliczeniu egzaminu z wiedzy zdobytej na kursie teoretycznym rozpoczyna się szkolenie praktyczne na samolocie Cessna 152, 172. Szkolenie obejmuje między innymi podstawy pilotażu, loty po kręgu, strefy pilotażowe, loty samodzielne i loty po trasach nawigacyjnych na inne lotniska, również komunikacyjne. Praktyka kończy się, gdy uczeń-pilot wylata co najmniej 45 godzin lotu w tym 10 godzin samodzielnie i zdobędzie umiejętności przewidziane w programie.

Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenie szybowcowe do licencji szybowcowej SPL. Uzyskanie licencji pilota szybowcowego składa się z kliku etapów. Pierwszym etapem jest tzw. szkolenie podstawowe (60 godzin szkolenia teoretycznego plus szkolenie praktyczne minimum 27 lotów z instruktorem oraz 5 samodzielnych). Praktyczne szkolenie podstawowe odbywa się na szybowcach Bocian metodą startu za samolotem holującym. Po ukończeniu szkolenia podstawowego można kontynuować w Aeroklubie Podhalańskim dalsze szkolenie: zadania z celności lądowania, nauka lotów termicznych i przelotów, loty na szybowcu jednomiejscowym itp. Szkolenie takie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Po pozytywnie zdanym egzaminie pilot otrzymuje licencje szybowcowa SPL uprawniającą do samodzielnego wykonywania lotów.

Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenia samolotowe do licencji samolotowej LAP(L).Szkolenie przebiega w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym. Po zaliczeniu egzaminu z wiedzy zdobytej na kursie teoretycznym rozpoczyna się szkolenie praktyczne na samolocie Cessna 152. Szkolenie obejmuje między innymi podstawy pilotażu, loty po kręgu, strefy pilotażowe, loty samodzielne i loty po trasach nawigacyjnych na inne lotniska. Praktyka kończy się, gdy uczeń-pilot wylata co najmniej 30 godzin lotu w tym 6 godzin samodzielnie i zdobędzie

Informacja o PARTNERZE
Informacja o PARTNERZE
SUWALSKA SZKOŁA LOTNICZA
Suwalska Szkoła Lotnicza (SSL) jest stowarzyszeniem zrzeszającym pasjonatów lotnictwa skupionych wokół lotniska w Suwałkach, a jednocześnie certyfikowaną organizacją szkolenia lotniczego kształcącą nowych adeptów latania. Prowadzimy szkolenia do licencji szybowcowej (SPL) i samolotowej (PPL oraz LAPL).

Dogodne położenie oraz wspaniała atmosfera na naszym lotnisku powoduje że mamy stałą grupę pilotów z innych rejonów Polski, którzy przyjeżdżają do nas szlifować swoje umiejętności.

Zapraszamy do spróbowania lotniczej przygody, która dla wielu rozwinęła się w pasję życia.
Informacja o PARTNERZE
AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI
Pierwszymi próbami lotniczymi ekscytowali się mieszkańcy Częstochowy już na początku ubiegłego wieku. Jednak możliwość realizacji pasji lotniczych pojawiła się wraz z powstaniem w 1928 roku lotniska na Częstochowskim Kucelinie. Lotnisko działało do wybuchu wojny, a w latach 50. zostało pochłonięte przez rozbudowującą się hutę żelaza. Wraz z końcem okupacji niemieckiej podjęto kontynuację tradycji lotniczych w dwóch ośrodkach. W latach 40. na odległej o kilka kilometrów na wschód od centrum Częstochowy Górze Ossona funkcjonował Ośrodek Szkolny Szybownictwa. Do dzisiaj działa natomiast założony w 1945 roku Aeroklub Częstochowski.W jego ramach funkcjonują sekcje: szybowcowa, spadochronowa, modelarska, samolotowa i paralotniowa. Aeroklub może się pochwalić licznymi osiągnięciami sportowymi na poziomie światowym. Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Częstochowskiego prowadzi szkolenia :
-samolotowe
-szybowcowe
-spadochronowe
Informacja o PARTNERZE
FUHP LET SK WILGA ZBIGNIEW MRÓZ
LET SK WILGA
Zajmujemy się kompleksowo działalnością związaną z lotnictwem ultralekkim – szkolenie, technika.
Komplet informacji na stronie: www.szkolenieul.neostrada.pl

Cennik

Nazwa szkolenia Min. czas
szkolenia [dni]
Maks. czas
szkolenia [dni]
Cena netto
[zł]
Cena brutto
[zł]
Kursy:
Akrobacja szybowcowa
2
10
300
369.00
BPL - licencja pilota balonowego
20
60
1200
1476.00
BPL - licencja pilota balonowego (kurs skrócony)
12
45
800
984.00
FI(S) - Instruktor Szybowcowy
30
70
1500
1500.00
LAPL(A) - licencja pilota samolotów lekkich
25
70
1600
1968.00
PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego
25
70
1600
1968.00
PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego (kurs skrócony -1)
21
43
1100
1353.00
PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego (kurs skrócony -2)
16
35
1000
1230.00
PPL(H) - licencja pilota śmigłowcowego turystycznego
25
70
2400
2952.00
PPL(H) - licencja pilota śmigłowcowego turystycznego (kurs skrócony-1)
21
43
1900
2337.00
PPL(H) - licencja pilota śmigłowcowego turystycznego (kurs skrócony-2)
16
35
1800
2214.00
Seminarium Instruktorów Szybowcowych
3
15
300
369.00
SPL - licencja pilota szybowcowego
20
60
800
984.00
SPL - licencja pilota szybowcowego (kurs skrócony)
15
29
600
738.00
UAG(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca
16
60
1000
1230.00
UAG(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca (kurs skrócony)
10
42
700
861.00
UAP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego
16
60
970
1193.10
UAP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego (kurs skrócony)
10
42
700
861.00
UHP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Śmigłowca Ultralekkiego Lądowego
16
60
1820
2238.60
UHP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Śmigłowca Ultralekkiego Lądowego (kurs skrócony)
10
42
1160
1426.80
Przedmiot
-
15
160
196.80
Wykład
-
3
45
55.35
Przedmioty:
Akrobacja - SPL
-
10
300
369.00
Przedłużenie kursu:
Akrobacja szybowcowa
-
10
200
246.00
BPL - licencja pilota balonowego
-
30
310
381.30
LAPL(A) - licencja pilota samolotów lekkich
-
30
310
381.30
PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego
-
30
325
399.75
PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego (kurs skrócony -1)
-
30
325
399.75
PPL(A) - licencja pilota samolotowego turystycznego (kurs skrócony -2)
-
30
325
399.75
PPL(H) - licencja pilota śmigłowcowego turystycznego
-
30
555
682.65
PPL(H) - licencja pilota śmigłowcowego turystycznego (kurs skrócony-1)
-
30
555
682.65
SPL - licencja pilota szybowcowego
-
30
230
282.90
SPL - licencja pilota szybowcowego (kurs skrócony)
-
30
240
295.20
UAG(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca
-
30
330
405.90
UAG(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca (kurs skrócony)
-
30
300
369.00
UAP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego
-
30
330
405.90
UAP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego (kurs skrócony)
-
30
300
369.00
UHP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Śmigłowca Ultralekkiego Lądowego
-
30
380
467.40
UHP(L) - Świadectwo Kwalifikacji Pilota Śmigłowca Ultralekkiego Lądowego (kurs skrócony)
-
30
380
467.40
KWT - kontrola wiadomości teoretycznych:
Odnowienie - kurs Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) - skrócony-2
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Śmigłowca Ultralekkiego Lądowego - UHP(L)
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Śmiglowca Ultralekkiego Lądowego - UHP(L) - skrócony
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego - UAP(L)
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego - UAP(L) - skrócony
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs do Świadectwa Kwalifikacji Pilota Wiatrakowca (skrócony)
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs Pilota Śmigłowcowego Turystycznego PPL(H)
0
30
350
430.50
Odnowienie - kurs Pilota Śmigłowcowego Turystycznego PPL(H) - skrócony
0
30
350
430.50
Odnowienie - kurs Pilota Samolotów Lekkich LAPL(A)
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A)
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) - skrócony-1
0
30
330
405.90
Odnowienie - kurs Pilota Szybowcowego
0
30
260
319.80
Odnowienie - kurs Pilota Szybowcowego (skrócony)
0
30
260
319.80
Do zapłaty obowiązuje kwota brutto

PARTNERZY

loading